Биздин миссия

Накта жаңы, пайдалуу жана зыянсыз азыктарды биздин дүкөндөрдүн текчелерине кайрадан алып келүү.
Ири шаарда деле көп күч коротпостон эле туура тамактануумүмкүн экендигин далилдөө.

Биздин баалуулуктар:

Чынчылдык

Биздин принцип: “Упаковкада эмне жазылса, ал азыкта да бар”

Ишеним

Биз жана үй-бүлөлөрүбүз биздин сүт азыктарыбыздын туруктуу керектөөчүлөрүнөн болобуз.

Жоопкерчилик

Азыктарды жасап чыгаруу менен, биз биринчи кезекте аны ким керектей тургандыгы жөнүндө ойлойбуз.

Социалдык мааниси

Биздин азыктар тандап алуу укугун берет.

Негизги принциптер:

  • Биз баардыгы менен чыныгы жана ачык бизнес курабыз. Ошондуктан биздин сапатты көзөмөлдөө системабыз сатып алуучуларыбыздын берген бааларына таянат.
  • Биз дайыма үйрөнүү менен өркүндөйбүз. Биз көп окуйбуз, тренингдерге жана окутууларга барып жана аларды өткөрүп турабыз. Бизди мындай процесстин өзү  кызыктырат, материалдык жагы дайыма экинчи орунда.
  • Биз дайыма ачык жана чыныгы аңгемелешүүгө даярбыз. Биздин жашыра турган эч нерсебиз жок, ошондуктан эшигибиз дайыма ачык.

Биздин жан-дүйнөбүзгө жакын адабият
Көгүлтүр океандын стратегиясы (Blue Ocean Strategy) – китеби, 2005-жылы басылып чыккан, авторлору: Ким Чан жана Рене Моборн.