БИЗДИН АЗЫК-ТҮЛҮКТӨРДӨ БААНЫН САРЫ ТҮСТӨ ЖАЗЫЛЫШЫ

БИЗДИН АЗЫК-ТҮЛҮКТӨРДӨ БААНЫН САРЫ ТҮСТӨ ЖАЗЫЛЫШЫ
Акциялар

БИЗДИН АЗЫК-ТҮЛҮКТӨРДӨ БААНЫН САРЫ ТҮСТӨ ЖАЗЫЛЫШЫ

БИЗДИН АЗЫК-ТҮЛҮКТӨРДӨ БААНЫН САРЫ ТҮСТӨ ЖАЗЫЛЫШЫ: БУЛ ЭМНЕНИ БИЛДИРЕТ?

Товардын жарактуулук мөөнөтү аяктаар алдында сары түстөгү баа берилиши мүмкүн – бул азыкты 50% арзандатып сатып алууга боло тургандыгын билдирет. Бирок, Сиз аны алгандан кийин эртерээк колдонууга туура келет.